Sąd Rejonowy w Olkuszu
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
Aktualności
       Informujemy, iż w związku z zakończeniem procedury konkursowej na stanowisko Asystenta Sędziego do zatrudnienia wybrano 1 osobę:

1. Marcin Szczepanek

W załączeniu oryginał ogłoszenia.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wynik konkursu Wynik konkursu.pdf 402755 bajtów 344
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Wytworzył Sąd Rejonowy w Olkuszu 2016-05-31
Publikujący Administrator 2016-05-31 14:03:03
Data wygaśnięcia: Administrator 2019-12-31
Informujemy, iż Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Olkuszu została opublikowana w dziale "Aktualności" na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Olkuszu w dniu 16 maja 2016 r.

Link do działu "Aktualności"
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Wytworzył Sąd Rejonowy w Olkuszu 2016-05-24
Publikujący Administrator 2016-05-24 14:39:56
Data wygaśnięcia: Administrator 2019-12-31
PREZES SĄDU REJONOWEGO W OLKUSZU
Ogłasza konkurs na stanowisko „Asystent Sędziego”
 
Liczba wolnych stanowisk:  1 etat
Termin i miejsce konkursu 31 maj 2016  r., godz. 9.00,  Sąd Rejonowy w Olkuszu ul. K. K. Wielkiego 45, sala B-2

Konkurs przeprowadzony zostanie na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. (Dz. U. z dnia 18.10.2013 r., poz. 1228) w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego.

Kandydaci na stanowisko asystenta sędziego muszą odpowiadać wymaganiom określonym w art. 155  §  2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o stroju sądów powszechnych.

Kandydat składa wymagane dokumenty w terminie do 11 maja 2016  r.   bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Olkuszu ul. K.K. Wielkiego 45 (pokój A-28, II piętro), albo nadaje drogą pocztową, z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów droga pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Olkuszu (pokój A-28, II piętro) lub telefonicznie pod numerem telefonu  /032/ 626 11 28.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie o konkursie Ogłoszenie o konkursie.pdf 920806 bajtów 98
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Wytworzył Sąd Rejonowy w Olkuszu 2016-04-29
Publikujący Administrator 2016-04-29 10:35:08
Data wygaśnięcia: Administrator 2019-12-31
      Informujemy, iż w związku z zakończeniem procedury konkursowej na stanowisko Asystent Sędziego do zatrudnienia wybrano 1 osobę:

1. Barbara Goraj, wynik 44 pkt

W załączeniu oryginał ogłoszenia.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wynik konkursu Wynik konkursu.pdf 498788 bajtów 155
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Publikujący 2016-02-10 12:59:40
Data wygaśnięcia: 2019-12-31
Informacja  
o wynikach II etapu konkursu na stanowisko
Asystenta Sędziego 1 etat
przeprowadzonego w dniu 5 lutego 2016 r.

Po sprawdzeniu wyników II etapu konkursu j/w, przeprowadzonego w formie pisemnej, Komisja Konkursowa w składzie jak poniżej zakwalifikowała do III etapu konkursu następujące osoby:

1.    Barbarę Goraj, która osiągnęła łączny wynik 37 pkt., w tym 32 pkt. z części testowej i 5 pkt. z pracy pisemnej,
2.    Katarzynę Curyło, która osiągnęła łączny wynik 35 pkt., w tym 31 pkt. z części testowej i 4 pkt. z pracy pisemnej,

Pozostali kandydaci nie osiągnęli wymaganej przepisami, tj. § 7 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.10.2013 r w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.z 2013 r. poz. 1228) ilości punktów ( co najmniej 29 pkt – w tym co najmniej 3 pkt. z pracy pisemnej), tj:

- Pani Klaudia Dec - łącznie 31 pkt. tj. 30 pkt. z części testowej i 1 pkt. z pracy pisemnej.
- Pani Dorota Skrzypek - łącznie 28 pkt. tj. 27 pkt. z części testowej i 1 pkt. z pracy pisemnej.
- Pan Łukasz Pabisek - łącznie 30 pkt. tj. 28 pkt. z części testowej i 2 pkt. z pracy pisemnej.
- Pani Dominika Chrzanowska - łącznie 31 pkt. tj. 29 pkt. z części testowej i 2 pkt. z pracy pisemnej.
- Pani Magdalena Myślińska - łącznie 18 pkt. tj. 18 pkt. z części testowej i  0 pkt. z pracy pisemnej.
- Pan Tomasz Staroń - łącznie 23 pkt. tj. 23 pkt. z części testowej i 0 pkt. z pracy pisemnej.
- Pani Olga Pakuła - łącznie 26 pkt. tj. 25 pkt. z części testowej i 1 pkt. z pracy pisemnej.
- Pani Agnieszka Dorynek - łącznie 24 pkt. tj. 23 pkt. z części testowej i 1 pkt. z pracy pisemnej.
- Pani Agnieszka Terpicz - łącznie 23 pkt. tj. 22 pkt. z części testowej i 1 pkt. z pracy pisemnej.
- Pan Damian Górka - łącznie 31 pkt. tj. 30 pkt. z części testowej i 1 pkt. z pracy pisemnej.
- Pan Tomasz Ginalski - łącznie 31 pkt. tj. 30 pkt. z części testowej i 1 pkt. z pracy pisemnej.
- Pan Piotr Strama - łącznie 31 pkt. tj. 30 pkt. z części testowej i 1 pkt. z pracy pisemnej.
- Pani Aleksandra Szczęsny - łącznie 29 pkt. tj. 27 pkt. z części testowej i 2 pkt. z pracy pisemnej.
- Pani Agnieszka Gałka - łącznie 28 pkt. tj. 26 pkt. z części testowej i 2 pkt. z pracy pisemnej.

Trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 09.02.2016 r. o godzinie. 14.30 tj. w terminie wcześniej podanym.

Przewodnicząca:     
- SSR Ewa Kozień – Strukowska

Członkowie:              
- SSR Marzena Stochel
- SSR Agnieszka Proć

 
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Publikujący 2016-02-08 14:05:48
Data wygaśnięcia: 2019-12-31
Informujemy, iż konkurs w formie pisemnej odbędzie się w Sądzie Rejonowym w Olkuszu ul. K. K. Wielkiego 45, w dniu 05 lutego 2016 r., godz. 9.00, sala A-47.

W załączeniu lista osób zakwalifikowanych do konkursu.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Lista osób zakwalifikowanych do konkursu Lista osób.pdf 369102 bajtów 365
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Publikujący 2016-01-25 12:33:07
Data wygaśnięcia: 2020-03-31
       Informujemy, iż w związku z zakończeniem procedury konkursowej na stanowisko Stażysta dla Wydziału I Cywilnego do zatrudnienia wybrano 1 osobę:

1. Marta Szczepanek - 18 pkt.

W załączeniu oryginał ogłoszenia.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wynik konkursu Wynik konkursu.pdf 386140 bajtów 99
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Publikujący 2016-01-05 16:06:08
Data wygaśnięcia: 2019-12-31
PREZES SĄDU REJONOWEGO W OLKUSZU
Ogłasza konkurs na stanowisko „Asystent Sędziego”
 
Liczba wolnych stanowisk:  1 etat
Termin i miejsce konkursu 05 lutego 2016  r., godz. 9.00,  Sąd Rejonowy w Olkuszu ul. K. K. Wielkiego 45, sala A-47.

Konkurs przeprowadzony zostanie na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. (Dz. U. z dnia 18.10.2013 r., poz. 1228) w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego.

Kandydaci na stanowisko asystenta sędziego muszą odpowiadać wymaganiom określonym
w art. 155  §  2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o stroju sądów powszechnych.

Kandydat składa wymagane dokumenty w terminie do 19 stycznia 2016 r. bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Olkuszu ul. K.K. Wielkiego 45 (pokój A-28, II piętro), albo nadaje drogą pocztową, z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów droga pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Olkuszu (pokój A-28, II piętro) lub telefonicznie pod numerem telefonu  /32/ 626 11 28.

W załączeniu oryginał ogłoszenia.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie o konkursie Ogłoszenie o konkursie.pdf 1119959 bajtów 222
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Publikujący 2016-01-04 14:36:03
Data wygaśnięcia: 2019-12-31
ZAWIADOMIENIE
 
     Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Stażysta dla Wydziału I Cywilnego w rozmiarze 1 etatu zawiadamia, iż do III etapu konkursu zakwalifikowane zostały następujące osoby:

a/ Pani Marta Szczepanek     - (9 pkt.)
b/ Pani Aleksandra Klich     - (6,5 pkt.)
c/ Pani Agnieszka Poseł    - (6,5 pkt.)
d/ Pani Weronika Żuchowicz    - (6,5 pkt.)

III etap konkursu odbędzie się 5 stycznia  2016 r. w siedzibie Sądu Rejonowego w Olkuszu pokój nr A-58 w następujących godzinach:

a/ Pani Marta Szczepanek     - (godz. 8:30)
b/ Pani Aleksandra Klich     - (godz. 8:45)
c/ Pani Agnieszka Poseł    - (godz. 9:00)
d/ Pani Weronika Żuchowicz    - (godz. 9:15)

W załączeniu oryginał zawiadomienia.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Zawiadomienie o III Etapie Konkursu Stażysta dla Wydziału I Cywilnego Zawiadomienie o III Etapie Konkursu Stażysta dla Wydziału I Cywilnego.pdf 475399 bajtów 26
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Publikujący 2015-12-28 11:34:52
Data wygaśnięcia: 2019-12-31
            Informujemy, iż w związku z zarządzeniem ewakuacji budynku Sądu Rejonowego w Olkuszu konkurs na stanowisko Stażysta dla Wydziału I Cywilnego w dniu 23 grudnia 2015 r. został przerwany.

Poniżej przedstawiamy harmonogram testu umiejętności praktycznych dla osób, które nie zostały do niego dopuszczone w dniu 23 grudnia 2015 r.

II Etap konkursu odbędzie się w dniu 28 grudnia 2015 r. w siedzibie Sądu Rejonowego w Olkuszu
(ul. K.K. Wielkiego 45) sala A-47 w następujących godzinach:

1.    Pani Agnieszka Poseł - godz. 8.30
2.    Pani Weronika Żuchowicz – godz. 8.45
3.    Pani Weronika Chmiest – godz. 9.00
4.    Pani Karolina Kubiczek – godz. 9.15
5.    Pani Monika Żebrak – godz. 9.30
6.    Pani Małgorzata Ślęzak – godz. 9.45
7.    Pani Anna Skrobisz – godz. 10.00
8.    Pani Izabela Bujak – godz. 10.15
9.    Pani Kornelia Kozłowska – godz. 10.30

Każda z ww. osób powinna posiadać przy sobie dokument potwierdzający jej tożsamość.

W załączeniu skan oryginału zarządzenia.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja o konkursie II Etap, II Termin Informacja o konkursie II Etap, II Termin.pdf 417676 bajtów 27
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Publikujący 2015-12-23 14:11:54
Data wygaśnięcia: 2019-12-31
Olkusz dnia 15 grudnia 2015 r.
ZAWIADOMIENIE
 
Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Stażysta dla Wydziału I Cywilnego w rozmiarze 1 etatu zawiadamia, iż do II etapu konkursu zakwalifikowane zostały następujące osoby:
 1. Pani Klaudia Maciąg zam. Wolbrom,
 2. Pani Marta Szczepanek zam. Olkusz,
 3. Pani Aleksandra Klich zam. Osiek,
 4. Pani Klaudia Klichowska zam. Krzywopłoty,
 5. Pani Monika Jarzyńska zam. Olkusz,
 6. Pani Agnieszka Poseł zam. Jangrot,
 7. Pani Weronika Żuchowicz zam. Cianowice,
 8. Pani Weronika Chmiest zam. Sułoszowa,
 9. Pani Karolina Kubiczek zam. Jaroszowiec,
 10. Pani Monika Żebrak zam. Jeżówka,
 11. Pani Małgorzata Ślęzak zam. Olkusz,
 12. Pani Anna Skrobisz zam. Lgota,
 13. Pani Izabela Bujak zam. Nowa Dęba,
 14. Pani Kornelia Kozłowska zam. Olkusz.
 
II etap konkursu (praktyczny sprawdzian umiejętności) odbędzie się 23 grudnia 2015  r. w siedzibie Sądu Rejonowego w Olkuszu, sala B-5 w następujących godzinach:
 1. Pani Klaudia Maciąg – godz. 8.30
 2. Pani Marta Szczepanek - godz. 8.45
 3. Pani Aleksandra Klich – godz. 9.00
 4. Pani Klaudia Klichowska – godz. 9.15
 5. Pani Monika Jarzyńska – godz. 9.30
 6. Pani Agnieszka Poseł - godz. 9.45,
 7. Pani Weronika Żuchowicz – godz. 10.00,
 8. Pani Weronika Chmiest – godz. 10.15,
 9. Pani Karolina Kubiczek – godz. 10.30,
 10. Pani Monika Żebrak – godz. 10.45,
 11. Pani Małgorzata Ślęzak – godz. 11.00,
 12. Pani Anna Skrobisz – godz. 11.15,
 13. Pani Izabela Bujak – godz. 11.30,
 14. Pani Kornelia Kozłowska – godz. 11.45.
Każda z ww. osób powinna posiadać przy sobie dokument potwierdzający jej tożsamość.
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Publikujący 2015-12-15 11:51:47
Data wygaśnięcia: 2019-12-31
Dyrektor Sądu  Rejonowego w Olkuszu
ogłasza konkurs  na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Olkuszu na stanowisko stażysta
dla Wydziału I Cywilnego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ilość  wolnych  stanowisk  pracy  -  1  etat

Oferty pracy (z  dopiskiem  –  oferta  Adm.- 111-6/15) - należy  składać  w  Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Olkuszu,   ul. K. K. Wielkiego 45, pok. A-28 (II piętro)  w  terminie do dnia  09 grudnia 2015 r.  bądź  drogą pocztową  (decyduje data stempla pocztowego).

Oferty  otrzymane  po  nie zostaną rozpatrzone. Dokumenty osób nie wybranych do konkursu oraz osób niezakwalifikowanych na listę rezerwową będą do odebrania w Oddziale Administracyjnym tut. Sądu do dnia 15 stycznia 2016 r.  

Konkurs składać się będzie z trzech etapów:

Etap pierwszy: - selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.
Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności.
Etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna.

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu praktycznego sprawdzenia umiejętności zostanie ogłoszona na stronie internetowej tut Sądu w zakładce: Aktualności/Ogłoszenia www.olkusz.sr.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Olkuszu do dnia 18 grudnia 2015 r.

Prosimy    o    dołączenie    oświadczenia    następującej    treści: „wyrażam zgodę na  przetwarzanie  moich  danych osobowych zawartych w  ofercie  dla   potrzeb   niezbędnych  do realizacji  procesu  rekrutacji  (zgodnie  z ustawą  z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 tj.)”

W załączeniu oryginał ogłoszenia.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie o konkursie Ogłoszenie o konkursie.pdf 1415145 bajtów 190
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Publikujący 2015-11-30 11:02:03
Data wygaśnięcia: 2019-12-31
Informujemy, iż konkurs na stanowisko "Asystenta Sędziego" ogłoszony w dniu 16 listopada 2015 r. został unieważniony.
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Publikujący 2015-11-20 10:18:06
Data wygaśnięcia: 2019-12-31
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie o konkursie Adm. -111-515.pdf 919145 bajtów 125
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Publikujący 2015-11-16 18:47:50
Data wygaśnięcia: 2019-12-21

W załączeniu przedstawiamy wyniki konkursu na stanowisko Stażysta w Sądzie Rejonowym w Olkuszu.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wyniki konkursu Wyniki_konkursu.pdf 343807 bajtów 789
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Publikujący 2014-04-23 15:01:10
Data wygaśnięcia: 2019-12-31

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko

stażysta dla Wydziału I Cywilnego:

 1. Pani Weronika Chmiest,
 2. Pani Karolina Kubiczek,
 3. Pani Agnieszka Poseł,
 4. Pani Beata Bernasiewicz,
 5. Pani Aneta Wąsiel,
 6. Pani Monika Jarzyńska,
 7. Pani Renata Bigaj,
 8. Pani Marta Szczepanek,
 9. Panią Sylwia Skorupka,
 10. Pani Weronika Lipa,
 11. Pan Karol Waluśkiewicz,
 12. Pani Małgorzata Fałda,
 13. Pani Kornelia Kozłowska,
 14. Panią Małgorzata Lasoń,
 15. Pan Ewa Kotarba,
 16. Pan Piotr Góras,
 17. Pani Anna Nastaj.

II etap konkursu odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2014 r., sala B-5 w następujących godzinach:

 1. Kandydaci od nr 1 do 6 - godz. 9.00,
 2. Kandydaci od nr 7 do 12 - godz. 10.00,
 3. Kandydaci od nr 13 do 17 - godz. 11.00.

Wszyscy kandydaci powinni posiadać przy sobie dokument potwierdzający ich tożsamość.


Pozostałe informacje znajdują się w załączonym dokumencie.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wyniki I etapu konkursu wyniki I etapu konkursu.pdf 435588 bajtów 141
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Publikujący 2014-04-03 13:12:35
Data wygaśnięcia: 2019-12-31

INFORMACJA

o wynikach konkursu na stanowisko

Asystenta Sędziego 1 etat

przeprowadzonego w dniu 25 października 2013r.

 

 

 1. Wyniki kandydatów biorących udział w III etapie konkursu:

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko

Wyniki II etapu

Wyniki III etapu

Łącznie

1.

Chojowski Mateusz

38

9

47

2.

Feliksik Ewa

37

7

44

3.

Gądek Jerzy

42

4

46

4.

Goraj Barbara

33

6

39

5.

Nitecka Angelika

35

8

43

6.

Pawełczyk-Wąs Anna

37

4

41

7.

Styś Klaudia

31

4

35

8.

Zbrojewska Monika

43

4

47

 

 

 1. Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego komisja dokonała wyboru do zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego Pana Mateusza Chojowskiego.

 

 1. Na listę rezerwową kandydatów wpisano następujące osoby:

1/ Monika Zbrojewska

2/ Jerzy Gądek

3/ Ewa Feliksik

4/ Angelika Nitecka

5/ Anna Pawełczyk-Wąs

6/ Barbara Goraj

7/ Klaudia Styś

Wiceprezes

Sądu Rejonowego w Olkuszu

 

SSR Wiesława Bochenek

Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Publikujący 2013-10-25 15:17:41
Data wygaśnięcia: 2019-12-29

INFORMACJA

o wynikach drugiego etapu konkursu

na stanowisko Asystenta Sędziego 1 etat

przeprowadzonego w dniu 25 października 2013r.

 

 

 1. Wyniki kandydatów biorących udział w II etapie konkursu:

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko

Wyniki części testowej (pkt)

Kazus z prawa cywilnego

Kazus z prawa karnego

Łączna liczba uzyskanych punktów

1.

Bargieł Andrzej

23

-

3

26

2.

Bieniek Anna

21

0

-

21

3.

Chojowski Mateusz

31

-

7

38

4.

Feliksik Ewa

29

8

-

37

5.

Gądek Jerzy

33

-

9

42

6.

Goraj Barbara

29

-

4

33

7.

Hofler Łukasz

24

-

0

24

8.

Janicki Łukasz

29

-

2

31

9.

Kuc Izabela

30

-

2

32

10.

Misztal Joanna

23

0

-

23

11.

Nitecka Angelika

32

-

3

35

12.

Pawełczyk-Wąs Anna

33

-

4

37

13.

Styś Klaudia

27

-

4

31

14.

Trepka Agnieszka

27

-

2

29

15.

Urbańska Beata

25

0

-

25

16.

Wiśniowski Wojciech

28

-

0

28

17.

Zamarło Monika

30

0

-

30

18.

Zbrojewska Monika

35

8

-

43

 

 

 

 

Do trzeciego etapu zostali zakwalifikowani:

 • Pan Mateusz Chojowski
 • Pani Ewa Feliksik
 • Pan Jerzy Gądek,
 • Pani Barbara Goraj,
 • Pani Angelika Nitecka,
 • Pani Anna Pawełczyk – Wąs,
 • Pani Klaudia Styś,
 • Pani Monika Zbrojewska.

 

 

Prezes

Sądu Rejonowego w Olkuszu

 

SSR Małgorzata Jachowicz – Polak

Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Publikujący 2013-10-25 13:08:47
Data wygaśnięcia: 2019-12-22

ZAWIADOMIENIE DO UCHWAŁY NR 1/13
Komisji Konkursowej w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko
 Asystenta sędziego (1 etat)

    W związku z wejściem w życie w dniu 21 października 2013r. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2013r. poz. 1228) zawiadamia się, iż konkurs wyznaczony na dzień 25 października 2013r. zostanie przeprowadzony w trzech etapach, w sposób i w trybie określonym w wymienionym rozporządzeniu.  


Przewodniczący Komisji:
- SSR Sławomir Polak

Członkowie Komisji:
- SSR Barbara Borecka
- SSR Gabriela Krawczyk

Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Publikujący 2013-10-22 10:14:06
Data wygaśnięcia: 2020-12-31

UCHWAŁA NR 1/13
Komisji Konkursowej w sprawie ustalenia listy kandydatów zakwalifikowanych do konkursu na stanowisko
 Asystenta sędziego (1 etat)


Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 03 października 2013 r. po przeanalizowaniu dokumentów zgłoszonych kandydatów pod kątem spełnienia wymagań formalnych uchwaliła, iż do konkursu zakwalifikowały się następujące osoby:

1.    Pani Joanna Misztal zam. Kraków,
2.    Pan Łukasz Chojowski zam. Olkusz,
3.    Pani Barbara Goraj zam. Sieniczno,
4.    Pani Monika Zamarło zam. Sułoszowa,
5.    Pan Łukasz Janicki zam. Klucze,
6.    Pani Izabela Kuc zam. Imbramowice,
7.    Pan Andrzej Bargieł zam. Olkusz,
8.    Pani Agnieszka Leka zam. Krze,
9.    Pani Agnieszka Trepka zam. Bukowno,
10.    Pani Klaudia Styś zam. Tenczynek,
11.    Pani Anna Pawełczyk – Wąs zam. Olkusz,
12.    Pani Angelika Nitecka zam. Ogrodzieniec,
13.    Pani Jagoda Mormul zam. Kraków,
14.    Pan Jerzy Gądek zam. Lgota Wolbromska
15.    Pani Monika Zbrojewska zam. Sosnowiec,
16.    Pani Ewa Jamroz zam. Tarnów,
17.    Pani Ewa Feliksik zam. Olkusz,
18.    Pan Łukasz Hofler zam. Sławków,
19.    Pani Beata Urbańska zam. Dłużec,
20.    Pan Adrian Sosnowski zam. Czeladź,
21.    Pan Krzysztof Żurek zam. Jaworzno,
22.    Pan Maciej Sojka zam. Sosnowiec,
23.    Pani Monika Świerdza zam. Zawiercie,
24.    Pan Maksymilian Szeląg –Dylewski zam. Kraków,
25.    Pan Wojciech Wiśniowski zam. Dąbrowa Górnicza,
26.    Pani Anna Bieniek zam. Lublin.
 
Konkurs w formie pisemnej  odbędzie się w Sądzie Rejonowym w Olkuszu w  dniu 25 października 2013 r., godz. 9.00, sala B-2. Kandydaci powinni posiadać przy sobie dowód osobisty, lub inny dokument (ze zdjęciem) potwierdzający tożsamość.

Ponadto informujemy, iż kandydaci powinni zabrać ze sobą (jeżeli posiadają) kodeksy: cywilny i karny.

Przewodniczący Komisji:
- SSR Sławomir Polak

Członkowie Komisji:
- SSR Barbara Borecka
- SSR Gabriela Krawczyk

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Uchwała 1/2013 z dn. 03.10.2013 r. Uchwała 1-13 03.10.2013r.doc 29184 bajtów 24
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Publikujący 2013-10-03 11:20:47
Data wygaśnięcia: 2020-12-31

   Na podstawie § 6.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego powołuję komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Olkuszu w następującym składzie:

Przewodniczący Komisji:
- SSR Sławomir Polak

Członkowie Komisji      
- SSR Barbara Borecka
- SSR Gabriela Krawczyk

Informuję jednocześnie, iż podczas prac Komisja zobowiązana jest do przestrzegania zapisów powołanego na wstępie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

W załączeniu oryginał zarządzenia.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Zarządzenie 13/2013 Zarzadzenie 13-13.pdf 512747 bajtów 140
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Publikujący 2013-09-13 10:15:05
Data wygaśnięcia: 2020-12-31

PREZES SĄDU REJONOWEGO W OLKUSZU
Ogłasza konkurs na stanowisko „Asystenta Sędziego”
 

Liczba wolnych stanowisk:  1 etat

Termin i miejsce konkursu:  25 października 2013  r., godz. 9.00,  Sąd Rejonowy w Olkuszu ul. K. K. Wielkiego 45,  sala B-2.

Konkurs przeprowadzony zostanie na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego.

Kandydaci na stanowisko asystenta sędziego muszą odpowiadać wymaganiom określonym
w art. 155  §  2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o stroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 poz. 427).   

W załączeniu oryginał ogłoszenia.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie o konkursie Ogloszenie.pdf 1168455 bajtów 239
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Publikujący 2013-09-13 10:11:26
Data wygaśnięcia: 2020-12-31

INFORMACJA
o wynikach konkursu

na stanowisko Asystenta Sędziego 2 etaty
przeprowadzonego w dniu 9 września 2013r.

Sąd Rejonowy w Olkuszu informuję, iż na stanowisko Asystena Sędziego 2 etaty, zostali wybrani:

- Pani Dorota Trela
- Pan Paweł Pachoł


którzy spełnili wszystkie wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2012r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego oraz art. 155 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Więcej szczegółów w załączonym oryginale dokumentu.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Zawiadomienie o wyłonieniu kandydata Zawiadomienie.pdf 973594 bajtów 235
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Publikujący 2013-09-10 12:27:40
Data wygaśnięcia: 2020-12-31

UCHWAŁA NR 1/13

Komisji Konkursowej w sprawie ustalenia listy kandydatów zakwalifikowanych do konkursu na stanowisko

 Asystenta sędziego (2 etaty)

Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2013 r. po przeanalizowaniu dokumentów zgłoszonych kandydatów pod kątem spełnienia wymagań formalnych uchwaliła, iż do konkursu zakwalifikowały się następujące osoby:

 1. Pani Ewa Feliksik zam. Olkusz,
 2. Pani Angelika Nitecka zam. Ogrodzieniec,
 3. Pan Łukasz Janicki zam. Klucze,
 4. Pani Magdalena Poznańska  zam. Kraków,
 5. Pan Maksymilian Szeląg – Dylewski zam. Kraków,
 6. Pan Grzegorz Jamrozik zam. Jaworzno,
 7. Pan Piotr Rokita zam. Kraków,
 8. Pani Joanna Misztal zam. Kraków,
 9. Pani Agnieszka Bartosz zam. Kraków,
 10. Pan Piotr Malinowski zam. Staszów,
 11. Pani Monika Zamarło zam. Sułoszowa
 12. Pani Barbara Goraj zam. Sieniczno,
 13. Pani Izabela Kuc zam. Imbramowice,
 14. Pan Radosław Hrynkiewicz zam. Olkusz,
 15. Pan Adam Sypień zam. Gołaczewy,
 16. Pan Paweł Pachoł zam. Olkusz,
 17. Pani Klaudia Styś zam. Tenczynek,
 18. Pan Piotr Chrzan zam. Bytom,
 19. Pani  Dorota Trela zam. Jeżówka,
 20. Pani Anna Pawełczyk – Wąs zam. Olkusz,
 21. Pani Dominika Deda zam. Jaworzno,
 22. Pan Krzysztof Żurek zam. Jaworzno,
 23. Pani Kamila Surman zam. Nowe Żukowice,
 24. Pan Mateusz Chojowski zam. Olkusz.

Konkurs w formie pisemnej  odbędzie się w Sądzie Rejonowym w Olkuszu w  dniu 09 września 2013 r., godz. 9.00, sala A-47.

Kandydaci powinni posiadać przy sobie dowód osobisty, lub inny dokument (ze zdjęciem) potwierdzający tożsamość. Ponadto informujemy, iż kandydaci powinni zabrać ze sobą (jeżeli posiadają) kodeksy: cywilny i karny.

W załączeniu oryginał ogłoszenia.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Uchwała 1/13 Uchwała 1-13.doc 28160 bajtów 77
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Publikujący 2013-08-23 12:47:23
Data wygaśnięcia: 2020-12-31
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Sąd Rejonowy w Olkuszuul. Króla Kazimierza Wielkiego 45, 32-300 Olkusz tel. 32 626-11-55 email: administracja@olkusz.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]