Sąd Rejonowy w Olkuszu
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
Aktualności
OGŁOSZENIE
 
Sąd Rejonowy w Olkuszu, I Wydział Cywilny ogłasza, że  w dniu 19 września 2018r. zostało  wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadkowego po Janie Bugaj, synu Józefa i Julianny zmarłym w  dniu 12 stycznia 2017r. w Olkuszu, ostatnio stale zamieszkałym w Olkuszu posiadającym numer  Pesel 39010230790.
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Wytworzył Sąd Rejonowy w Olkuszu 2018-09-24
Publikujący Administrator 2018-09-24 14:39:27
Data wygaśnięcia: Administrator 2018-10-24
OGŁOSZENIE
 
Sąd Rejonowy w  Olkuszu I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 2  sierpnia 2018r. zostało wydane postanowienie o złożeniu wykazu inwentarza majątku spadkowego po  Ryszardzie Wincentym Dela, synu Tadeusza i Krystyny zmarłym w  dniu 5 marca 2018r., ostatnio stałe zamieszkałym w Wolbromiu na Osiedlu Łukasińskiego 12 posiadającym numer PESEL 55071900412.
 
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Wytworzył Sąd Rejonowy w Olkuszu 2018-09-24
Publikujący Administrator 2018-09-24 10:20:51
Data wygaśnięcia: Administrator 2018-10-24
O G Ł O S Z E N I E
 
Na mocy art. 144 p.k.c. ustanowiono kuratora w osobie adwokata Zbigniewa Kulka - Kancelaria Adwokacka w Olkuszu, ulica Kóla Kazimierza Wielkiego 29, 32-300 Olkusz do zastępowania w Sądzie  Rejonowym w Olkuszu uczestnika Marka Łaskawiec ur. 8 lipca 1975 roku w Olkuszu ostatnio stale zamieszkałego Podlipie 171 w sprawie z urzędu przy udziale Iwony Jaster, Marka Łaskawiec i Teresy Jaster o pozbawienie władzy rodzicielskiej Sygnatura akt III Nsm  179/18.

Pisma  wymagające  dokonania czynności  procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili   zgłoszenia  się  zastępowanej  strony lub osoby , uprawnionej do  jej zastępowania.
 
                                                                                                           
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Wytworzył Sąd Rejonowy w Olkuszu 2018-09-06
Publikujący Administrator 2018-09-06 13:39:08
Data wygaśnięcia: Administrator 2019-10-06
OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w  Olkuszu I Wydział Cywilny  ogłasza, że  w dniu 10 maja 2018r. zostało wydane postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza majątku  spadkowego pozostałego po zmarłym w  dniu 10 października 2015r. w Krakowie Janie Adamczyk, synu Andrzeja i Zofii ostatnio stale zamieszkałym  w Podlesiu nr 18.
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Wytworzył Sąd Rejonowy w Olkuszu 2018-08-10
Publikujący Administrator 2018-08-10 09:37:54
ModyfikacjaAdministrator 2018-08-10
Data wygaśnięcia: Administrator 2019-09-10
OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Olkuszu I Wydział Cywilny ogłasza, że w  dniu 10 maja 2018r. zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Paulinie Koniecznej, córce Marka i Jolanty zmarłej w dniu 9 czerwca 2015r., dla której ostatnim adresem i  miejscem zwykłego pobytu był Łobzów 142 32-340 Wolbrom posiadającej numer  PESEL 90121006902
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Wytworzył Sąd Rejonowy w Olkuszu 2018-08-10
Publikujący Administrator 2018-08-10 09:36:32
ModyfikacjaAdministrator 2018-08-10
Data wygaśnięcia: Administrator 2019-09-10
OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy  w Olkuszu I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 1 sierpnia 2018r. zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku  spadkowego po Zofii Kocjan z domu Postołek, córce Jana i Julianny zmarłej w dniu 9 marca 1993r. w Olewinie, ostatnio stale zamieszkałej w Olewinie.
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Wytworzył Sąd Rejonowy w Olkuszu 2018-08-10
Publikujący Administrator 2018-08-10 09:34:35
ModyfikacjaAdministrator 2018-08-10
Data wygaśnięcia: Administrator 2019-09-10
OGŁOSZENIE
 
Sąd Rejonowy  w Olkuszu  I Wydział Cywilny ogłasza, że w  dniu 2 sierpnia 2018r. zostało wydane postanowienie o złożeniu wykazu inwentarza majątku spadkowego po Marku Sylwestrze Rudzkim,  synu Ireneusza i Zdzisławy zmarłym w dniu 27 czerwca 2017r., ostatnio stale zamieszkałym w Żuradzie przy  ul. Starowiejskiej 260 posiadającym numer PESEL 76123100332
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Wytworzył Sąd Rejonowy w Olkuszu 2018-08-10
Publikujący Administrator 2018-08-10 09:32:44
ModyfikacjaAdministrator 2018-08-10
Data wygaśnięcia: Administrator 2019-09-10
OGŁOSZENIE

Sąd  Rejonowy  w Olkuszu I Wydział Cywilny ogłasza, że  w dniu 2  sierpnia 2018r. zostało wydane postanowienie o  złożeniu wykazu inwentarza   majątku spadkowego po Ryszardzie Wincentym Dela , synu Tadeusza i Krystyny zmarłym w dniu 5 marca 2018r., ostatnio  stale zamieszkałym w Wolbromiu na Osiedlu Łukasińskiego 12 posiadającym numer  PESEL 55071900412
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Wytworzył Sąd Rejonowy w Olkuszu 2018-08-10
Publikujący Administrator 2018-08-10 09:31:05
ModyfikacjaAdministrator 2018-08-10
Data wygaśnięcia: Administrator 2019-09-10
OGŁOSZENIE

Sąd  Rejonowy w Olkuszu I Wydział Cywilny ogłasza, że w  dniu  2 sierpnia 2018r. zostało wydane postanowienie o  złożeniu wykazu  inwentarza majątku spadkowego po Tomaszu Piotrze Widłak, synu Mariusza i Barbary  zmarłym w dniu 3  grudnia 2017r.,ostatnio stale zamieszkałym w Olkuszu przy  ul. Legionów Polskich 42/10 posiadającym numer  PESEL 77112204132
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Wytworzył Sąd Rejonowy w Olkuszu 2018-08-09
Publikujący Administrator 2018-08-09 15:18:14
ModyfikacjaAdministrator 2018-08-10
Data wygaśnięcia: Administrator 2019-09-09
OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy  w Olkuszu I Wydział Cywilny ogłasza, że w  dniu 29 czerwca 2018r.  zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Grzegorzu Jacku Irla, synu Czesława i Janiny zmarłym w  dniu  18 listopada 2015r. w Krakowie, ostatnio stale zamieszkałym w Olkuszu przy  ul. Pl. Konstytucji 3-go Maja 3/60 posiadającym numer  PESEL 62010503793
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Wytworzył Sąd Rejonowy w Olkuszu 2018-08-09
Publikujący Administrator 2018-08-09 15:16:51
ModyfikacjaAdministrator 2018-08-10
Data wygaśnięcia: Administrator 2019-09-09
OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy  w Olkuszu I Wydział Cywilny  ogłasza, że  w dniu 12 czerwca 2018r. zostało wydane postanowienie o  złożeniu wykazu inwentarza majątku spadkowego po Jerzym Kazimierzu Drożyńskim,  synu Kazimierza i Marianny zmarłym w dniu 21 marca 2016r. w Jaworznie, ostatnio stale  zamieszkałym w Olkuszu przy  ul. Polnej 12 m. 5 posiadającym numer  PESEL 47091600777
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Wytworzył Sąd Rejonowy w Olkuszu 2018-08-09
Publikujący Administrator 2018-08-09 15:15:37
ModyfikacjaAdministrator 2018-08-10
Data wygaśnięcia: Administrator 2019-09-09
OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w  Olkuszu I Wydział Cywilny ogłasza, że  w dniu 12 czerwca 2018r. zostało wydane postanowienie o  złożeniu  wykazu  inwentarza majątku spadkowego po Zbigniewie Trzcionkowskim, synu Jana i Stanisławy, zmarłym w dniu 1 stycznia 1999 r., ostatnio stale zamieszkałym w Olkuszu przy  ul. Strzelców Olkuskich 1 B m. 40, posiadającym numer  PESEL 46070112816
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Wytworzył Sąd Rejonowy w Olkuszu 2018-08-09
Publikujący Administrator 2018-08-09 15:13:50
ModyfikacjaAdministrator 2018-08-10
Data wygaśnięcia: Administrator 2019-09-09

OGŁOSZENIE


Sąd Rejonowy w  Olkuszu I Wydział Cywilny ogłasza, że  w dniu 12  czerwca 2018r.  zostało wydane postanowienie o  złożeniu wykazu inwentarza majątku spadkowego po Wacławie Żak, synu Tomasza i Stanisławy  zmarłym w  dniu 18 czerwca 2017r. w  Wolbromiu, ostatnio stale zamieszkałym w  Wolbromiu przy  ul. Wyzwolenia 7 posiadającym numer PESEL 47100209834

Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Wytworzył Sąd Rejonowy w Olkuszu 2018-08-09
Publikujący Administrator 2018-08-09 15:12:02
ModyfikacjaAdministrator 2018-08-10
Data wygaśnięcia: Administrator 2019-09-09
OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Olkuszu, I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 12  czerwca  2018r. zostało wydane postanowienie o  złożeniu wykazu inwentarza majątku spadkowego po Urszuli Węglarz, córce Władysława i Bronisławy zmarłej w  dniu 13 marca 2018r.,  ostatnio  stale zamieszkałej w Olkuszu przy  ul. Skalskiej 17 m. 30 posiadającej numer PESEL 51020415901
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Wytworzył Sąd Rejonowy w Olkuszu 2018-08-09
Publikujący Administrator 2018-08-09 15:10:00
ModyfikacjaAdministrator 2018-08-10
Data wygaśnięcia: Administrator 2019-09-09
OGŁOSZENIE
 
Sąd Rejonowy w Olkuszu I Wydział Cywilny  ogłasza, że w dniu 12 czerwca 2018r. zostało wydane postanowienie o  złożeniu  wykazu inwentarza majątku spadkowego po Henryku Dzierżawskim, synu Teofila i Zofii zmarłym  w dniu 8 września 2017 r. w Olkuszu, ostatnio stale zamieszkałym w Olkuszu przy ul.  Ściegiennego 2 m.11 posiadającym nr PESEL 45071800614.
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Wytworzył Sąd Rejonowy w Olkuszu 2018-08-09
Publikujący Administrator 2018-08-09 12:24:55
ModyfikacjaAdministrator 2018-08-10
Data wygaśnięcia: Administrator 2019-09-09
OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Olkuszu, I Wydział Cywilny ogłasza, że  w  dniu 11 czerwca 2018r. zostało wydane postanowienie o złożeniu wykazu inwentarza majątku spadkowego po Kazimierzu Staszkiewicz, synu Józefa i Krystyny zmarłym w dniu 4 sierpnia 2017r. w Olkuszu, ostatnio stale zamieszkałym w Olkuszu posiadającym numer PESEL 48021817450
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Wytworzył Sąd Rejonowy w Olkuszu 2018-08-09
Publikujący Administrator 2018-08-09 12:01:35
ModyfikacjaAdministrator 2018-08-10
Data wygaśnięcia: Administrator 2019-09-09
OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Olkuszu, Wydziale I Cywilnym pod sygn. akt I Ns 403/17 zawisła sprawa z wniosku Marianny Stanek, Józefa Lubaszka i Edwarda Lubaszka o stwierdzenie, że Irena Lubaszka z domu Kocjan córka Jana i Florentyny nabyła przez zasiedzenie z dniem 2 maja 2007 r. własność nieruchomości położonej w miejscowości Kolonia, Gmina Bolesław, utworzonej z działek nr 545  o pow. 0,0206 ha i nr 544 o pow. 0,0112 ha. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych a w szczególności spadkobierców Florentyny Kocjan; w tym Edwarda Kocjan i jego spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły w Sądzie Rejonowym w Olkuszu, I Wydziale Cywilnym swe prawa do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie o ile zostanie ono udowodnione.
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Wytworzył Sąd Rejonowy w Olkuszu 2018-08-03
Publikujący Administrator 2018-08-03 13:00:10
ModyfikacjaAdministrator 2018-08-10
Data wygaśnięcia: Administrator 2018-11-03
OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Olkuszu I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą I Ns 88/18 toczy się sprawa z wniosku Wierzytelności Glob Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu z udziałem Mirosława Liber o stwierdzenie nabycia spadku po Halinie Liber, córce Alfonsa i Moniki,  zmarłej dnia 9 maja 2012 roku w Olkuszu, mającej ostatnie miejsce zamieszkania w Kluczach (gmina Klucze, powiat olkuski, województwo małopolskie). Wzywa się spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. 
 
                                                                   SSR MICHAŁ SIEMIENIEC
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Wytworzył Sąd Rejonowy w Olkuszu 2018-07-24
Publikujący Administrator 2018-07-24 10:55:34
ModyfikacjaAdministrator 2018-08-10
Data wygaśnięcia: Administrator 2018-10-24
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Sąd Rejonowy w Olkuszuul. Króla Kazimierza Wielkiego 45, 32-300 Olkusz tel. 32 626-11-55 email: administracja@olkusz.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]