Sąd Rejonowy w Olkuszu
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
Aktualności
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
 
   Sąd Rejonowy w Olkuszu, 32-300 Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45 zaprasza do złożenia oferty na: "Odnowienia wsparcia technicznego, gwarancji producenta oraz subskrypcji dla posiadanych urządzeń i licencji Fortinet na okres 24 miesięcy oraz zakupu 100 sztuk licencji FortiClient Telemetry Licence dla każdego z urządzeń na okres 24 miesięcy”.

Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z poźn zm.), tj. poniżej wartości 30.000 euro.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc 53760 bajtów 0
2. Załącznik nr 2 - wzór umowy Załącznik nr 2 - wzór umowy.pdf 119970 bajtów 0
3. Załącznik nr 3 - Klauzula rodo. Załącznik nr 3 - Klauzula rodo.docx 21876 bajtów 0
4. Zaproszenie do złożenia oferty Fin.26-9-2018 Zaproszenie do złożenia oferty Fin.26-9-2018.pdf 2979652 bajtów 3
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Wytworzył Sąd Rejonowy w Olkuszu 2018-10-22
Publikujący Administrator 2018-10-22 14:35:46
Data wygaśnięcia: Administrator 2019-12-31
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
 
   Sąd Rejonowy w Olkuszu, 32-300 Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45 zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę wraz z wymianą 48 szt. akumulatorów EV22Ah-12 w urządzeniu UPS Sentry Multistandard ST 40 kVA”.
  
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z poźn. zm.) oraz regulamin udzielania zamówień publicznych w Sądzie Rejonowym w Olkuszu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie o zamówieniu Fin.26-10-2018 Ogłoszenie o zamówieniu Fin.26-10-2018.pdf 2749609 bajtów 8
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx 25193 bajtów 2
3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy Załącznik nr 2 - Wzór umowy.pdf 114903 bajtów 1
4. Załącznik nr 3 - Klauzula rodo Załącznik nr 3 - Klauzula rodo.docx 21595 bajtów 1
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Wytworzył Sąd Rejonowy w Olkuszu 2018-10-19
Publikujący Administrator 2018-10-19 14:24:47
Data wygaśnięcia: Administrator 2019-12-31
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
 
   Sąd Rejonowy w Olkuszu, 32-300 Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45 zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę wraz z wymianą 48 szt. akumulatorów EV22Ah-12 w urządzeniu UPS Sentry Multistandard ST 40 kVA”.
   
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z poźn. zm.) oraz regulamin udzielania zamówień publicznych w Sądzie Rejonowym w Olkuszu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia.
 
Postępowanie unieważnione.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie o zamówieniu Fin.26-10-2018 Ogłoszenie o zamówieniu Fin.26-10-2018.pdf 2728686 bajtów 19
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx 25164 bajtów 7
3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy Załącznik nr 2 - Wzór umowy.pdf 114903 bajtów 4
4. Załącznik nr 3 - Klauzula rodo. Załącznik nr 3 - Klauzula rodo.docx 21595 bajtów 4
5. Zwiadomienie o unieważnieniu postępowania Zwiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf 316407 bajtów 2
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Wytworzył Sąd Rejonowy w Olkuszu 2018-10-16
Publikujący Administrator 2018-10-16 14:57:53
ModyfikacjaAdministrator 2018-10-19
Data wygaśnięcia: Administrator 2019-12-31
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
 
   Sąd Rejonowy w Olkuszu, 32-300 Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45 zaprasza do złożenia oferty na: "Odnowienia wsparcia technicznego, gwarancji producenta oraz subskrypcji dla posiadanych urządzeń i licencji Fortinet na okres 24 miesięcy oraz zakupu 100 sztuk licencji FortiClient Telemetry Licence dla każdego z urządzeń na okres 24 miesięcy”

Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z poźn zm.), tj. poniżej wartości 30.000 euro.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia.
 
Postępowanie unieważnione.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc 53248 bajtów 8
2. Załącznik nr 2 - wzór umowy Załącznik nr 2 - wzór umowy .pdf 119970 bajtów 3
3. Załącznik nr 3 - Klauzula rodo. Załącznik nr 3 - Klauzula rodo.docx 21876 bajtów 4
4. Zaproszenie do złożenia oferty Fin.28-9-2018 Zaproszenie do złożenia oferty Fin.28-9-2018.pdf 2951467 bajtów 18
5. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Fin.26-9-2018 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Fin.26-9-2018 .pdf 382169 bajtów 0
6. Zestawienie ofert Fin.26-9-2018 Zestawienie ofert Fin.26-9-2018.pdf 289087 bajtów 0
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Wytworzył Sąd Rejonowy w Olkuszu 2018-10-15
Publikujący Administrator 2018-10-15 14:55:47
ModyfikacjaAdministrator 2018-10-22
Data wygaśnięcia: Administrator 2019-12-31
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
 
   Sąd Rejonowy w Olkuszu, 32-300 Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na: „Usługę serwisu pogwarancyjnego dla macierzy dyskowej firmy IBM wraz z dodatkowym wyposażeniem”.

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z poźn. zm.) oraz regulamin udzielania zamówień publicznych w Sądzie Rejonowym w Olkuszu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie o zamówieniu Fin.26-8-2018 Ogłoszenie o zamówieniu Fin.26-8-2018.pdf 2457389 bajtów 44
2. Pytania Fin26.8-18 Pytania Fin26.8-18.pdf 732420 bajtów 13
3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx 26490 bajtów 20
4. Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia.pdf 2577488 bajtów 36
5. Załącznik nr 3 - Klauzula rodo. Załącznik nr 3 - Klauzula rodo.docx 21848 bajtów 11
6. Zestawienie ofert, które wpłynęły do postępowania Fin.26-8-2018 Zestawienie ofert, które wpłynęły do postępowania Fin.26-8-2018.pdf 362471 bajtów 17
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Wytworzył Sąd Rejonowy w Olkuszu 2018-09-20
Publikujący Administrator 2018-09-20 14:07:05
ModyfikacjaAdministrator 2018-10-22
Data wygaśnięcia: Administrator 2019-12-31
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
 
Sąd Rejonowy w Olkuszu, 32-300 Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury otwartej na usługę pn: "Remont schodów wejścia głównego do budynku Sądu Rejonowego w Olkuszu".

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z poźn. zm.) oraz regulamin udzielania zamówień publicznych w Sądzie Rejonowym w Olkuszu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia.
 
Postępowanie unieważnione.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie o zamówieniu Fin.26-6-2018 Ogłoszenie o zamówieniu Fin.26-6-2018.pdf 4441121 bajtów 12
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx 26483 bajtów 10
3. Załącznik nr 2 - Przedmiar robót Załącznik nr 2 - Przedmiar robót.pdf 1719385 bajtów 11
4. Załącznik nr 3 -Wzór umowy Załącznik nr 3 -Wzór umowy.pdf 215309 bajtów 10
5. Załącznik nr 4 - Klauzula rodo. Załącznik nr 4 - Klauzula rodo.docx 21664 bajtów 4
6. Zawiadomienie o wyniku postępowania Fin.26-6-2018 (2) Zawiadomienie o wyniku postępowania Fin.26-6-2018 (2).pdf 331991 bajtów 5
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Wytworzył Sąd Rejonowy w Olkuszu 2018-09-12
Publikujący Administrator 2018-09-12 15:23:26
ModyfikacjaAdministrator 2018-09-20
Data wygaśnięcia: Administrator 2019-12-31
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY'
 
Sąd Rejonowy w Olkuszu, 32-300 Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury otwartej na usługę pn: "Remont schodów wejścia głównego do budynku Sądu Rejonowego w Olkuszu ".
 
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z poźn. zm.) oraz regulamin udzielania zamówień publicznych w Sądzie Rejonowym w Olkuszu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia.

Postępowanie unieważnione.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie o zamówieniu Fin-26-6-2018 Ogłoszenie o zamówieniu Fin-26-6-2018.pdf 5198909 bajtów 14
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx 26164 bajtów 7
3. Załącznik nr 2 - Przedmiar robót Załącznik nr 2 - Przedmiar robót.pdf 1719385 bajtów 6
4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy Załącznik nr 3 - Wzór umowy.pdf 217136 bajtów 3
5. Załącznik nr 4 - Klauzula rodo. Załącznik nr 4 - Klauzula rodo.docx 21664 bajtów 5
6. Załącznik nr 5 - Wykaz robót Wykonawcy Załącznik nr 5 - Wykaz robót Wykonawcy.doc 37888 bajtów 3
7. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Fin.26-6-18 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Fin.26-6-18.pdf 334754 bajtów 6
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Wytworzył Sąd Rejonowy w Olkuszu 2018-09-05
Publikujący Administrator 2018-09-05 14:34:38
ModyfikacjaAdministrator 2018-09-12
Data wygaśnięcia: Administrator 2019-12-31
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Sąd Rejonowy w Olkuszu, 32-300 Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45 zaprasza do złożenia oferty na: "Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Sądzie Rejonowym w Olkuszu".
Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) to jest poniżej wartości 30.000 euro.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja o udzieleniu zamówienia Informacja o udzieleniu zamówienia.pdf 351891 bajtów 3
2. Ogłoszenie o zamówieniu Fin.26-5-2018 Ogłoszenie o zamówieniu Fin.26-5-2018.pdf 4106544 bajtów 24
3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx 25155 bajtów 8
4. Załącznik nr 2 do umowy - potwierdzenie wykonania usługi Załącznik nr 2 do umowy - potwierdzenie wykonania usługi.pdf 95441 bajtów 8
5. załącznik nr 2 - Wzór umowy załącznik nr 2 - Wzór umowy.pdf 232767 bajtów 10
6. Załącznik nr 3 - Wykaz usług Załącznik nr 3 - Wykaz usług.docx 20919 bajtów 14
7. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf 717655 bajtów 7
8. Zestawienie ofert, które wpłynęły do postępowania Fin.26-4-2018 Zestawienie ofert, które wpłynęły do postępowania Fin.26-4-2018.pdf 276871 bajtów 7
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Wytworzył Sąd Rejonowy w Olkuszu 2018-07-24
Publikujący Administrator 2018-07-24 10:49:03
ModyfikacjaAdministrator 2018-09-12
Data wygaśnięcia: Administrator 2019-12-31
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Sąd Rejonowy w Olkuszu, 32-300 Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45 zaprasza do złożenia oferty na: „Sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek w okresie od podpisania umowy do dnia 30 września 2018 roku”.

Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) to jest poniżej wartości 30.000 euro.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja o udzieleniu zamówienia Informacja o udzieleniu zamówienia.pdf 377606 bajtów 13
2. Pytania i odpowiedzi w postępowaniu Fin.26-4-2018 Pytania i odpowiedzi w postępowaniu Fin.26-4-2018.pdf 755847 bajtów 15
3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc 32768 bajtów 16
4. Załącznik nr 2 - formularz cenowy Załącznik nr 2 - formularz cenowy.xls 38912 bajtów 44
5. Załącznik nr 3 - wzór umowy Załącznik nr 3 - wzór umowy.pdf 7189015 bajtów 11
6. Załącznik nr 4 - podwykonawcy Załącznik nr 4 - podwykonawcy.doc 34304 bajtów 8
7. Zaproszenie do złożenia oferty - FIN.26-4-2018 Zaproszenie do złożenia oferty - FIN.26-4-2018.pdf 6626683 bajtów 39
8. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf 1071551 bajtów 13
9. Zestawienie ofert które wpłynęły do postępowania Fin.26-4-2018 Zestawienie ofert które wpłynęły do postępowania Fin.26-4-2018.pdf 483472 bajtów 18
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Wytworzył Sąd Rejonowy w Olkuszu 2018-02-28
Publikujący Administrator 2018-02-28 11:04:28
ModyfikacjaAdministrator 2018-09-12
Data wygaśnięcia: Administrator 2019-12-31
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Sąd Rejonowy w Olkuszu, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45, 32-300 Olkusz zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego dla „Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw Sądowych” funkcjonującego w Sądzie Rejonowym w Olkuszu, w tym wsparcie techniczne i serwis sprzętu z oprogramowaniem systemowym dla urządzeń znajdujących się na Salach Rozpraw.

Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), tj. poniżej wartości 30.000 euro.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja o udzieleniu zamówienia Informacja o udzieleniu zamówienia.pdf 581444 bajtów 6
2. Załącznik nr 10 - Warunki licencyjne - sterowniki do wzmacniacza. Załącznik nr 10 - Warunki licencyjne - sterowniki do wzmacniacza.docx 32672 bajtów 3
3. Załącznik nr 11 - Warunki licencyjne - syntezator. Załącznik nr 11 - Warunki licencyjne - syntezator.docx 32840 bajtów 4
4. Załącznik nr 1 - opis infrastruktury. Załącznik nr 1 - opis infrastruktury.docx 30104 bajtów 8
5. Załącznik nr 2 - rozmieszczenie elementów systemu. Załącznik nr 2 - rozmieszczenie elementów systemu.docx 504799 bajtów 4
6. Załącznik nr 3 - wzór zlecenia wykonania usługi. Załącznik nr 3 - wzór zlecenia wykonania usługi.docx 15583 bajtów 4
7. Załącznik nr 4 - oświadczenie dot. podwykonawców. Załącznik nr 4 - oświadczenie dot. podwykonawców.docx 16072 bajtów 7
8. Załącznik nr 5 - wzór Umowy na usługę serwisu pogwarancyjnego. Załącznik nr 5 - wzór Umowy na usługę serwisu pogwarancyjnego.docx 32834 bajtów 6
9. Załącznik nr 6 - formularz ofertowy. Załącznik nr 6 - formularz ofertowy.docx 20299 bajtów 9
10. Załącznik nr 7 - Warunki licencyjne - Comarch eSign. Załącznik nr 7 - Warunki licencyjne - Comarch eSign.docx 27940 bajtów 4
11. Załącznik nr 8 - Warunki licencyjne - opr. terminala. Załącznik nr 8 - Warunki licencyjne - opr. terminala.docx 29057 bajtów 5
12. Załącznik nr 9 - Warunki licencyjne - sterowniki CJR. Załącznik nr 9 - Warunki licencyjne - sterowniki CJR.DOCX 28745 bajtów 4
13. Zaproszenie do złożenia oferty Zaproszenie do złożenia oferty.pdf 4894398 bajtów 19
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Wytworzył Sąd Rejonowy w Olkuszu 2017-12-07
Publikujący Administrator 2017-12-07 10:33:12
ModyfikacjaAdministrator 2018-09-12
Data wygaśnięcia: Administrator 2019-12-31
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
 
Sąd Rejonowy w Olkuszu zaprasza do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym na: „Usługę sprzątania pomieszczeń i otoczenia Sądu Rejonowego w Olkuszu”. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.)

1. Dane Zamawiającego:
Sąd Rejonowy w Olkuszu, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45, 32-300 Olkusz
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania budynku oraz otoczenia Sądu Rejonowego
w Olkuszu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań stawianych wykonawcy oraz wzór umowy stanowią załączniki nr 1 oraz nr 2 do niniejszego zaproszenia.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Załączniki nr 1 - opis przedmiotu zamówienia Załączniki nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.pdf 74485 bajtów 33
2. Załącznik nr 2 -wzór umowy Załącznik nr 2 -wzór umowy.pdf 74448 bajtów 17
3. Załącznik nr 3 - formularz oferty. Załącznik nr 3 - formularz oferty.docx 21982 bajtów 16
4. Załącznik nr 4 - wykaz usług Załącznik nr 4 - wykaz usług.doc 35840 bajtów 23
5. Załącznik nr 5 - oświadczenie US. Załącznik nr 5 - oświadczenie US.docx 14475 bajtów 13
6. Załącznik nr 6 - oświadczenie ZUS. Załącznik nr 6 - oświadczenie ZUS.docx 14536 bajtów 10
7. Zaproszenie do złożenia oferty Zaproszenie do złożenia oferty.pdf 2529044 bajtów 36
8. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia.pdf 506047 bajtów 9
9. zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf 1015409 bajtów 21
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Wytworzył Sąd Rejonowy w Olkuszu 2017-12-04
Publikujący Administrator 2017-12-04 12:33:02
ModyfikacjaAdministrator 2018-09-12
Data wygaśnięcia: Administrator 2019-12-31
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 EURO. Postępowanie prowadzone jest w trybie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

Sąd Rejonowy w Olkuszu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest:
 
„Dostawa 5 szt. komputerów stacjonarnych oraz 5 szt. monitorów
na potrzeby Sądu Rejonowego w Olkuszu”
.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 30.11.2017 r Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 30.11.2017 r.pdf 480659 bajtów 16
2. Zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.pdf 195141 bajtów 24
3. Zał. nr 2 - formularz oferty. Zał. nr 2 - formularz oferty.docx 17720 bajtów 6
4. Zał. nr 3 - wzór umowy Zał. nr 3 - wzór umowy.pdf 137669 bajtów 8
5. Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert.pdf 2258929 bajtów 20
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Wytworzył Sąd Rejonowy w Olkuszu 2017-11-30
Publikujący Administrator 2017-11-30 19:25:10
ModyfikacjaAdministrator 2018-09-12
Data wygaśnięcia: Administrator 2019-12-31
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Sąd Rejonowy w Olkuszuul. Króla Kazimierza Wielkiego 45, 32-300 Olkusz tel. 32 626-11-55 email: administracja@olkusz.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]