Sąd Rejonowy w Olkuszu
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Informujemy, iż w związku z zamknięciem roku 2017 zmianie ulegają godziny pracy Kasy Sądu Rejonowego w Olkuszu w następujący sposób:

- w dniu 28.12.2017 r. Kasa czynna od godz. 8.00 do godz. 13.00
- w dniu 29.12.2017 r. Kasa nieczynna
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
WytworzyłSąd Rejonowy w Olkuszu2017-12-27
Publikujący Administrator - Administrator 2017-12-27 08:41
Informujemy, iż na podstawie Zarządzenia Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Olkuszu z dnia 25 września 2017 r. wobec obowiązku wyznaczenia dnia wolnego za dzień 06 stycznia 2018 r. ustalono dzień 05 stycznia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Olkuszu.

 
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
WytworzyłSąd Rejonowy w Olkuszu2017-12-07
Publikujący Administrator - Administrator 2017-12-07 14:58
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
WytworzyłSąd Rejonowy w Olkuszu2017-08-10
Publikujący Administrator - Administrator 2017-08-10 13:41
  Informujemy, iż na podstawie Zarządzenia Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Olkuszu z dnia 12 maja 2017 r. wobec obowiązku wyznaczenia dnia wolnego za dzień 11 listopada 2017 r. ustalono dzień 10 listopada 2017 r. dniem wolnym od pracy.
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
WytworzyłSąd Rejonowy w Olkuszu2017-05-12
Publikujący Administrator - Administrator 2017-05-17 11:23
     Sąd Rejonowy w Olkuszu informuje, iż w związku z aktualizacją systemu informatycznego w dniu 14 kwietnia 2017 r. od  godz. od 8.00 - 12.00  -  nie będzie możliwe w V Wydziale Ksiąg Wieczystych wydawanie odpisów i zaświadczeń z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych oraz składanie wniosków wieczysto-księgowych. Praca systemu w V Wydziale Ksiąg Wieczystych zostanie wznowiona od godz. 12.00.
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
WytworzyłSąd Rejonowy w Olkuszu2017-04-11
Publikujący Administrator - Administrator 2017-04-11 11:13
      W związku z zamknięciem roku 2016 zmianie ulegają godziny pracy Kasy Sądu Rejonowego w Olkuszu w następujących dniach:

- w dniu 29 grudnia 2016 r. od godz. 8.00 do godz. 13.00
- w dniu 30 grudnia 2016 r. Kasa będzie nieczynna.
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
WytworzyłSąd Rejonowy w Olkuszu2016-12-06
Publikujący Administrator - Administrator 2016-12-06 09:58
         Informujemy, iż na podstawie Zarządzenia Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Olkuszu z dnia 26 września 2016 r. ustalono godziny urzędowania Sądu w dniu 31 października 2016 r. (poniedziałek) w godzinach 7.30-15.30.

Przyjmowanie stron będzie odbywać się jak w każdy dzień roboczy od wtorku do piątku.
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
WytworzyłSąd Rejonowy w Olkuszu2016-09-26
Publikujący Administrator - Administrator 2016-09-30 08:53
    Informujemy, iż na podstawie Zarządzenia Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Olkuszu z dnia 20 kwietnia 2016 r. ustalono godziny urzędowania Sądu w dniu 02 maja 2016 r. (poniedziałek) w godzinach 7.30-15.30.
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
WytworzyłSąd Rejonowy w Olkuszu2016-04-27
Publikujący Administrator - Administrator 2016-04-27 15:08
      Informujemy, iż od dnia 20 stycznia 2016 r. zmianie ulegają godziny pracy Kasy Sądu Rejonowego w Olkuszu w następujący sposób:

Kasa będzie czynna:
w poniedziałki od godz. 8.00  - 16.30
od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 14.30
ostatniego dnia miesiąca w godz. 8.00 – 13.00
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
WytworzyłSąd Rejonowy w Olkuszu2016-01-19
Publikujący Administrator - Administrator 2016-01-19 14:19
Informujemy, iż w związku z zamknięciem roku 2015 oraz koniecznością dokonania stosownych rozliczeń finansowo-księgowych, w okresie świątecznym zmianie ulegają godziny pracy Kasy Sądu Rejonowego w Olkuszu w następujący sposób:

- w dniu 30 grudnia 2015 r. kasa będzie czynna od godz. 8.00 do 13.00;
- w dniu 31 grudnia 2015 r. kasa będzie nieczynna.
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
WytworzyłSąd Rejonowy w Olkuszu2015-12-22
Publikujący Administrator - Administrator 2015-12-22 11:50

     W związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020, w załączeniu uprzejmie przedstawiamy "Bazę danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie".

Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
WytworzyłSąd Rejonowy w Olkuszu2015-09-25
Publikujący Administrator - Administrator 2015-09-25 12:08
Modyfikacja Administrator - Administrator 2016-06-23 10:14

       Informujemy, iż na podstawie art.130 par 2 kp. dni 15 sierpnia oraz 26 grudnia 2015 r. - przypadające w sobotę, powodują obowiązek wyznaczenia innego dnia wolnego po stronie pracodawcy.

 

W związku z powyższym dni 14 sierpnia 2015 r. oraz 24 grudnia 2015 r. wyznaczono jako dni wolne od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Olkuszu.

Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
WytworzyłSąd Rejonowy w Olkuszu2015-03-23
Publikujący Administrator - Administrator 2015-03-24 11:12

Informujemy, iż dzień 02 stycznia 2015 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Olkuszu, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 10 stycznia 2015 r.

 

W dniu 10 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy w Olkuszu będzie przyjmował interesantów, jak w dni tygodnia – od wtorku do piątku.

Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
WytworzyłSąd Rejonowy w Olkuszu2014-09-23
Publikujący Administrator - Administrator 2014-09-23 15:25
Modyfikacja Administrator - Administrator 2014-09-23 15:26

1. Prezes Sądu Rejonowego w Olkuszu jest organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności tego Sądu.

2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
a/ na piśmie,
- w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Olkuszu,
- za pośrednictwem poczty na adres: 32 – 300 Olkusz, ul. K.K. Wielkiego 45,
-  pocztą elektroniczną na adres: administracja@olkusz.sr.gov.pl,
b/ w formie ustnej do protokołu u Kierownika Oddziału Administracyjnego –
    pokój A-28.

ELEMENTY SKARGI/WNIOSKU:
- data
- imię i nazwisko (nazwa) i adres zamieszkania skarżącego lub wnioskodawcy,
- zwięzła treść skargi lub wniosku,
- w razie potrzeby sygnatura sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek.

3. Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.

4. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

5. Skargi nie podlegające rozpatrzeniu:
Nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sadów, gdyż to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.

6. Skargi pozostawione bez rozpatrzenia:
Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę.

Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
WytworzyłSąd Rejonowy w Olkuszu2012-07-12
Publikujący Administrator - Administrator 2012-07-12 12:28
Modyfikacja Administrator - Administrator 2013-07-18 12:23

Sąd Rejonowy w Olkuszu
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45
32-300 Olkusz


Sąd Rejonowy w Olkuszu został utworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 18 poz. 99 z 1975 r. z późn. zm.). Późniejsze Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 16 października 2002 r. w sprawie Sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. nr 180 poz. 1508 z 2002 r. z późn. zm.) określa aktualną siedzibę i obszar właściwości Sądu Rejonowego w Olkuszu.

Sąd Rejonowy w Olkuszu stanowi element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości na podstawie Konstytucji RP z dnia 02 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78 poz. 483 z 1997 r.). Sposób organizacji Sądu reguluje natomiast ustawa z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. nr 98 poz. 1070 z 2001 r. z późn. zm.), a także w szczególności Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. nr 38 poz. 249 z 2007 r. z późn. zm.) oraz Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS. 2003 r. nr 5 poz. 22 z późn. zm.)
 

Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
WytworzyłSąd Rejonowy w Olkuszu2008-12-10
Publikujący Administrator - Administrator 2008-12-10 15:06
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2018-02-09
data dodania: 2018-02-08
data dodania: 2018-02-06
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2017-12-13
Newsletter
Sąd Rejonowy w Olkuszuul. Króla Kazimierza Wielkiego 45, 32-300 Olkusz tel. 32 626-11-55 email: administracja@olkusz.sr.gov.pl
Wygenerowano: 20 lutego 2018r. 00:45:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.